TADP - Tork Advantage Dispenser Program

Program TADP zajisti Vaši společnosti:
 • mnohonásobně oceňované, hygienické systémy dávkovačů se snadným doplňováním, které vylepší image Vaši společnosti, a zároveň minimalizuji odpad a náklady související se servisem a obsluhou
 • nejvyšší úroveň profesionálního výkonu, díky dávkovačům a doplňujícím materiálům, které spolu dokonale ladí
 • pohodlí a bezpečnost spojenou se zárukou na dávkovače od značky TORK
 • Minimální velikost jednotlivé objednávky je aspoň 5 ks dávkovačů
 
1. program TADP s odběrem

 1. při smluvním odběru náplní po dobu 36 měsíců je pořizovací cena zásobníků od 50,- 
 2. minimální roční odběr spotřebního materiálu v hodnotě součtu prodejních cen odebraných zásobníků (např. 5 zásobníků na toaletní papír Tork Jumbo 5 x 740,-Kč = roční odběr v hodnotě 3700,- Kč)
 3. platí již od 5 kusů zásobníků a dávkovačů 
 
2. program TADP bez odběru: 

 1. bez povinných odběrů 
 2. pořizovací cena zásobníků od 1/3 běžné maloobchodní ceny zásobníků (např. zásobník na toaletní papír Tork Jumbo v hodnotě 740,-Kč = od nás dostanete za 222,- Kč)
 3. platí již od 5 kusů zásobníků a dávkovačů 

Obchodní zástupci:

Praha, Západní a Jižní Čechy
+420 725 545 970
 
Střední, Severní a Východní Čechy
+420 731 485 512
 
Severní a Jížní Morava
+420 602 519 139

 • Člen TADP programu se zavazuje používat pouze originální náplně TORK, v případě používání neoriginálních náplní nebude moci být uplatněna případná reklamace
 • Minimální počet k odběru je 5 kusů s možností kombinace zásobníků
 • Po ukončení 3 leté doby pronájmu je možnost pokračování, vrácení nebo výměny za nové
 • Doprava po Praze zdarma ve svozové dny; mimo Prahu nad 2000 Kč zdarma
 • V programu je na výběr z celkem 87 produktů 
 • V porovnání s klasickým měsíčním paušálním řešením koupelnového servisu je úspora nákladů pro zařízení ve výši cca 50 %
Všeobecné podmínky programu TADP:
 
A. Doba platnosti dohody o nájmu dávkovačů je 36 měsíců

B. Zajišťujeme záruku na dávkovače. Během doby platnosti dohody se zavazujeme opravit nebo nahradit vadné dávkovače a zdarma odeslat opravené nebo vyměněné dávkovače. Záruka na dávkovače nekryjte škody způsobené vandalismem, nesprávným použitím nebo nesprávnou montáži zákazníkem.
 
C. Dávkovače dodáme na uvedené místo podnikání zákazníka. Pokud není dohodnuto jinak, nese náklady na dopravu zákazník.

D. Zákazník smí dávkovače využívat výhradně pro dávkování produktu označených ochrannou známkou TORK. Použiti jakéhokoli jiného produktu, který nebude označen známkou společnosti TORK, v dávkovači se přísně zakazuje, toto představuje porušení ze strany zákazníka, kterým se záruka zneplatní.

E. Dávkovače jsou zákazníkovi poskytnuty za dohodnuté nájemné a zůstávají majetkem značky TORK. Zákazník nesmí dávkovače půjčovat, pronajímat, prodávat nebo s nimi jinak nakládat. Dávkovače nesmí byt v žádném případě považovány za integrální část majetku zákazníka a zákazník nesmí dovolit zatížení dávkovačů jakýmkoli zástavním či jiným podobným právem.

F. Zákazník se zavazuje zaplatit jednorázové nájemné za každý dávkovač.
 
G. Za údržbu dávkovačů nese odpovědnost zákazník a provádí ji na své vlastní náklady. Zákazník se zavazuje neodstraňovat ani ostatním nedovolit z dávkovačů odstranit ochranné známky nebo štítky. Zákazník se také zavazuje, že ochranné známky nebo štítky nebude zakrývat nebo upravovat.

H. V případě, že zákazník poruší své závazky stanovené v podmínkách, má společnost Vybaveni-hotelu.cz právo dohodu ukončit s okamžitou platností, a to písemným oznámením zákazníkovi.

I. Pokud bude dohoda ukončena během doby platnosti dohody, zavazuje se zákazník ve lhůtě 30 dnů od data ukončení provést následující:

- vrátit dávkovače v souladu s pokyny společnosti Vybaveni-hotelu.cz a na své náklady;

- v případě, že k ukončení došlo v důsledku porušení dohody na straně zákazníka, zaplatit jako pokutu níže uvedenou částku, a to za každý dávkovač:

 • Stolní dávkovače Tork®️ - 260 CZK
 • Elektrické dávkovače ručníků - 1300 CZK
 • Veškeré ostatní dávkovače Tork - 650 CZK
J. Zákazník se zavazuje do 30 dnů od ukončení doby platnosti dohody umožnit vyzvednutí dávkovačů společnosti Vybaveni-hotelu.cz.
 
Zásobníky TORK v programu TADP: